Partnership Manufacturing

Vi arbejder aktivt med begrebet ”Partnership Manufacturing”, så vi vedvarende kan være en attraktiv partner for vores kunder, medarbejdere og leverandører. Det betyder, at vi har fokus på at være sparringspartner omkring din proces og produktdesign. Sammen kan vi optimere hele værdikæden og højne dit produkt og resultat. Du får nytte af vores erfaring, stålkendskab og kompetencer ud over selve produktionen, da vi er din partner i hele værdikæden. Vi kan varetage både prototype, planlægning, materialeindkøb, produktion, montering, videreudvikling, kvalitetssikring, emballering og logistik – en proces, der kan gavne både pris, kvalitet, dine kunder og i sidste ende din forretning. Desuden håndterer vi alle facetter i opgaven med udpræget sans for detaljerne – lige fra kantbukning over svejsning til levering.

Vi imødekommer gerne jeres individuelle behov omkring design. Vi kan f.eks. montere samt overfladebehandle komponenterne i samarbejde med nogle af Danmarks bedste overfladebehandlere. Derudover tilbyder vi lagerføring og levering direkte til jeres kunde eller som dele til jeres færdige produkt.

Som projektledere sørger vi for, at alle processer bliver udført optimalt, og at produktet bliver leveret til tiden. Som kunde har I kun én kontakt, der vil følge projektet gennem hele processen.

Vi har leveret totalløsninger til mange forskellige produkter; lige fra møbler til industriprodukter.

En ordentlig kultur

Vi mener, at det kan siges ret enkelt – ”ordentlighed” er en af de vigtigste værdier hos os. Hosta Industries arbejder i alle facetter af opgaveløsningen, og i forløbet med dig som kunde, ud fra ordentlighed. Vi ønsker at være din manufacturing partner og i samarbejde med dig udvikle og optimere dit produkt.

Vores udgangspunkt er en sund og stærk kultur, og hos os ved alle medarbejdere, hvad ordentlighed betyder i din verden – nemlig at du kan regne med, at vi holder, hvad vi lover, og altid giver dig en service, kvalitet og levering, som matcher dine forventninger. Din opgave bliver fulgt til dørs af faste kontaktpersoner, der kender din virksomheds behov – det mener vi er ordentlig service.

Hosta Industries skal være et kompetencecenter inden for stål, hvor vi optimerer værdikæden for vores kunder og højner deres produkt og resultat.

Your Manufacturing Partner in Steel
Vi arbejder målrettet med konceptet Partnership Manufacturing. Dette sikrer, at vi er vores kunders fortrukne leverandør af kompleks stålbearbejdning med supplerende processer og ydelser. Vi ønsker at være en professionel og attraktiv partner gennem hele processen; fra ide og design til færdigt, levereret produkt, og skabe værdi via vores kompetencer, teknologi og kapacitet.

En ordentlig kultur
Hos os ved alle medarbejdere, hvad ordentlighed betyder – nemlig at både kunder og medarbejdere kan regne med, at vi holder, hvad vi lover, og altid giver en service, kvalitet og levering, som matcher kundernes forventninger. Vi ønsker at være en attraktiv arbejdsplads med en sund kultur, hvor der er plads til alle.

Viden er noget, vi deler
Vi er en virksomhed, der ved, at sammen står vi stærkere. Vi deler vores viden internt i teams, i virksomheden i det daglige arbejde og vi indgår i samarbejder, der optimerer vores kunders processer. Det er vigtigt for os, at vi bruger vores viden til at udvikle os selv og vores kunder.

Kvalitet og udvikling
Hos Hosta Industries har vi et stærkt drive. Vores drivkraft er en stræben efter at levere den bedste kvalitet og være foran inden for vores felt til vores kunders fordel. Vi sætter ambitiøse mål og er villige til at gøre en ekstra indsats for hele tiden at udvikle os.

Hosta Industries blev etableret i 1973 af Orla Mosevang og har siden været førende leverandør til metalindustrien i Danmark og i udlandet. Vi tror på, at vores stabile og positive udvikling udspringer af vores kunders tillid og vores evige stræben efter at skabe værdi hos vores kunder.

Fra en beskeden opstart i 130 m2 lokaler, råder Hosta Industries i dag over 15.000 m2 produktionslokaler i industrikvarteret i Hjallerup i Nordjylland.

Virksomheden ejes og drives idag af Christian Mosevang.

Hosta Industries har fra begyndelsen haft en stabil og positiv udvikling, og fremstår i dag som en moderne og velkonsolideret virksomhed.

Hos Hosta Industries holder vi sommerferielukket i ugerne 29, 30 og 31.

Fra begyndelsen i 1973 har Hosta Industries bestræbt sig på at levere det bedst mulige produkt til kunden. Som et redskab til metodestyring i forhold til at opnå den bedste kvalitet indførte vi i 1993 kvalitetsstyringssystemet ISO 9001, som i dag efterleves i hele huset. Dette gennemsyrer hele virksomheden, hvor alle medarbejdere altid vil yde deres bedste for at levere den gode kvalitet, som kendetegner Hosta Industries.

Miljø og arbejdsmiljø er ligeledes vigtige fokusområder, og vores certificeringer er med til at sikre konstant opmærksomhed på miljø og arbejdsmiljø samt overholdelse af gældende lovgivning. Hosta Industries er certificeret efter følgende standarder:

 • ISO 9001:2015
 • ISO 14001:2015
 • ISO 45001:2018
Læs mere om vores certificeringer

Det er en fundamental del af Hosta Industries at vise ansvar overfor det omkringliggende samfund, miljøet og menneskene. Det gør vi ved at arbejde med sociale, miljømæssige og medarbejderrelaterede områder – hvor vi kan koble forretningen med social ansvarlighed.
Det gør vi blandt andet ved at arbejde med bæredygtighed, vi tager socialt ansvar i form af samarbejde med kommuner og andre instanser, der arbejder med udsatte grupper, og vi er involverede både i det lokale foreningsliv, men også i forskellige godgørende formål.

Læs mere om samfundsansvar

Formål
Hosta Industries formål med Code of Conduct er at opstille retningslinjerne for, hvorledes Hosta Industries ageren og hvorledes Hosta Industries forventer at deres kunder, leverandører og samarbejdspartnere agerer.

Forord
Hosta Industries ønsker at være en attraktiv samarbejdspartner, leverandør og arbejdsplads. Derfor ønsker vi, som virksomhed, at opretholde og garantere en høj etisk standard.

Vi arbejder ud fra fire forankrede kerneværdier:

 • Ordentlighed
 • Hæderlighed
 • Høj kvalitet og faglighed
 • Samfundsansvarlig

Det er ud fra disse fire kerneværdier der styrer Hosta Industries adfærd, beslutninger og handlinger.

Det er i denne ånd dette kodeks er lavet. Vi har således nedskrevet de rammer, som vi driver virksomhed ud fra og som vi naturligvis opfylder. Det er vores forretningsmæssige kodeks.
Vi værdsætter at vores leverandører allerede arbejder ud fra egne principper og standarder. Vi beder dem på ikke om at erstatte disse med vores kodeks, men blot at også vores værdier og principper efterleves.

 

Christian Mosevang
Direktør

 

Forretningsintegritet og etiske principper
Hosta Industries’ fire kerneværdier bevidner om der drives forretning ud fra høj integritet og etik. Hosta Industries ønsker at samarbejde med virksomheder som også driver forretning på minimum samme niveau.

Som et resultat heraf kan ansatte i Hosta Industries, kunder, samarbejdspartner og leverandører forvente at Hosta Industries støtter op omkring principperne i FN’s Global Compact, som har til formål at fremme virksomheders samfundsmæssige ansvar. Det forventes samtidig, at alle leverandører til Hosta Industries, uanset om de har tilsluttet sig eller ej, også handler i overensstemmelse med disse grundlæggende principper og overholder nationale love og internationale standarder.

Arbejdsforhold
Det er en fundamental del af Hosta Industries at sikre de korrekte arbejdsforhold samt overholde og fremme menneskerettigheder.

Hosta Industries overholder gældende overenskomst og alle relevante lovgivninger og regler.

Den sociale ansvarlighed og samfundsansvaret er en vigtig del for Hosta Industries, hvilket synliggøres ved en række tiltag:

 • Gennem de lokale jobcentre tilbydes der praktik til borgere, som vil afprøve kompetencer inden for produktion, eller har brug for særlig hjælp til at træde ind på arbejdsmarkedet.
 • Samarbejde med kommuner om forskellige uddannelsesprojekter med henblik på at opkvalificere ledige borgere til beskæftigelse indenfor industrien.
 • Samarbejde med kommuner og andre instanser, der arbejder med udsatte grupper.
 • Mentorordning for at sikre fastholdelse og tilknytning til arbejdsmarkedet
 • Med uddannelse, kompetenceudvikling og samarbejde med uddannelsesinstitutioner sikre kvalificeret arbejdskraft til fremtiden indenfor industrien.
 • Involverede i forskellige godgørende formål både lokalt og nationalt

Alle medarbejdere i Hosta Industries skal behandle hinanden med respekt og værdighed. Hosta Industries accepterer ikke diskrimination af nogen art eller forskelsbehandling på baggrund af køn, religion, alder eller seksuel orientering.

Børnearbejde
Hosta Industries støtter ikke børnearbejde, da Hosta Industries mener børn skal have lov til at være børn. Hosta Industries ansætter ikke børn, som er under den skolepligtige alder eller til enhver tid gældende minimumsalder. Der ansættes ikke børn under 18 år på fuld tid, medmindre det er i forbindelse med uddannelse.

Anti-korruption
Hosta Industries tager aktivt afstand fra alle former for korruption,
herunder bestikkelse, afpresning, nepotisme og andre former for utilbørlig påvirkning af
beslutningstagere.

Arbejdsmiljø
Hosta Industries arbejder målretter på at sikre en sikker og attraktiv arbejdsplads, hvilket også sikres ved at Hosta Industries er ISO 45001 certificeret.

Det vægtes højt at der tages ansvar for, at medarbejdere udvikler sig fagligt – såvel i relation til Hosta Industries, som i forhold til medarbejderens egen værdi på arbejdsmarkedet. Der investeres derfor ressourcer i at videreudvikle medarbejdere både ved yderligere uddannelse, kurser og intern oplæring.

Miljø
Hosta Industries ønsker at minimere det negative aftryk på miljøet og fremme ressourceoptimerede praksisser, samt fremstå som en energibevidst virksomhed, hvilket også er i rød tråd med at Hosta Industries er ISO 14001 certificeret. For at sikre Hosta Industries reducerer miljøaftrykket, udarbejdes der hvert år et klimaregnskab.

Hosta Industries overholder gældende lovgivninger ved at:

 • Fokusere på energiforbruget i indkøbsprocedurer.
 • Involvere medarbejdere i energiarbejdet via adfærdskampagner.
 • Motivere medarbejdere til at stille forslag, der kan medvirke til at nedbringe energiforbruget.

Gennemsigtighed og rapportering
Det forventes at som leverandør til Hosta Industries, at leverandøren er åben og transparent i deres forretningspraksis. Leverandører skal samarbejde med Hosta Industries i tilfælde af eventuelle problemer eller uregelmæssigheder, og de skal straks rapportere ethvert brud på denne Code of Conduct eller anden relevant lovgivning eller standard.

Hosta Industries forbeholder sig retten til at undersøge ethvert brud på denne Code of Conduct og træffe passende foranstaltninger.

Hosta Industries opfordrer medarbejdere, leverandører og andre samarbejdspartnere til at rapportere ethvert brud på denne Code of Conduct eller andre relevante love eller standarder.

Whistleblower
Hosta Industries anerkender, at det kan være svært eller skræmmende at rapportere uregelmæssigheder, og derfor er der oprettet både en intern og ekstern whistleblower-ordning. Alle medarbejdere, leverandører, kunder og andre interessenter kan rapportere eventuelle overtrædelser eller uregelmæssigheder via den whistleblower-ordning, hvor Hosta Industries vil behandle disse rapporter med fortrolighed og respekt.

At overholde lovgivning og regler
Hosta Industries’ leverandører og kunder, skal overholde alle gældende love, regler og standarder. Dette omfatter, men er ikke begrænset til, love og regler vedrørende arbejdsvilkår, sundhed, sikkerhed, miljøbeskyttelse, korruption, konkurrence og beskyttelse af intellektuelle ejendomsrettigheder.

Bliv kontaktet

Vi kontakter dig, når du har tid.

Skriv dine oplysninger her.

Du kan også kontakte os på tlf. +45 98 28 16 77