Certificeringer

Fra begyndelsen i 1973 har Hosta Industries bestræbt sig på at levere det bedst mulige produkt til kunden. Som et redskab til metodestyring i forhold til at opnå den bedste kvalitet indførte vi i 1993 kvalitetsstyringssystemet ISO 9001, som i dag efterleves i hele huset. Dette gennemsyrer hele virksomheden, hvor alle medarbejdere altid vil yde deres bedste for at levere den gode kvalitet, som kendetegner Hosta Industries.

Miljø og arbejdsmiljø er ligeledes vigtige fokusområder og vores certificeringer er med til at sikre konstant opmærksomhed på miljø og arbejdsmiljø samt overholdelse af gældende lovgivning. 

Klik her for at åbne vores certifikat for ledelsessystem

Hosta Industries vil være den foretrukne partner indenfor kompleks stålbearbejdning og sikre en høj kundetilfredshed med fokus på kvalitet og leveringssikkerhed. Det gør vi ved at:

 • Forpligte os til at opretholde et godkendt kvalitetsstyringssystem i overensstemmelse med ISO9001 standarden samt løbende at forbedre systemet
 • Fastholde og udvikle stor ekspertise, fleksibilitet samt højt serviceniveau
 • Være på forkant med viden og teknologi inden for stålbearbejdning og øvrige serviceydelser
 • Fastholde og udvikle en kvalificeret medarbejderstab
 • Forligte os til at overholde krav fra kunder og øvrige samarbejdspartnere samt have en åben og tæt dialog med vores kunder, leverandører og andre samarbejdspartnere
 • Fokusere på løbende forbedringer og opstille kvalitetsforbedringsmål samt handlingsplaner for gennemførelse af disse
 • Sikre at afdelinger og medarbejdere kender kvalitetsstyringssystemet og at gennemføre løbende information og uddannelse heri

Hosta Industries arbejder målrettet på at sikre en sikker og attraktiv arbejdsplads ved at:

 • Forpligte os til at opretholde alle relevante lovkrav, certificeringen ISO 45001:2018 og Arbejdstilsynets bekendtgørelse 1510:2018 for at systematisere det forebyggende arbejdsmiljøarbejde. Herunder også løbende at forbedre systemet
 • Gennemføre vores aktiviteter på en forsvarlig måde, så vi ikke belaster medarbejderen unødvendigt
 • Minimere og forebygge antallet af arbejdsulykker og sygefravær grundet arbejdsmiljø
 • Arbejde målrettet på at forbedre virksomhedens arbejdsmiljø ved løbende vurdere og evaluere mulige risici
 • Sikre en attraktiv arbejdsplads med stor trivsel og personaletilfredshed. Vi ønsker en sund og ordentlig kultur, der bidrager til et godt psykisk arbejdsmiljø
 • Inddrage medarbejderne i arbejdsmiljøarbejdet samt sikre, at den nødvendige tid og ressourcer er til rådighed for arbejdsmiljøarbejdet

Hosta Industries ønsker at arbejde målrettet på at mindske miljøbelastningen forårsaget af virksomhedens drift. Dette gør vi ved at:

 • Forpligte os til at opretholde et godkendt miljøstyringssystem i overensstemmelse med ISO14001 og løbende forbedre systemet med henblik på forbedring af virksomhedens miljøpræstation
 • Opstille forbedringsmål og handlingsplaner og følge systematisk op på indsatser og resultater med henblik på løbende forbedringer
 • Forpligte os til at overholde alle relevante lov- og myndighedskrav samt sikre at kundekrav til virksomhedens miljøstyring og tilhørende dokumentation efterleves
 • Forpligte os til at beskytte miljøet ved blandt andet at forbygge forurening og arbejde med et bæredygtigt ressourceforbrug
 • Løfte i flok ved aktivt at involvere virksomhedens medarbejdere i miljøarbejdet og sikre at virksomheden har de nødvendige og kvalificerede ressourcer til opgaven
 • Hjælpe kunder til at finde den mest miljøvenlige fremstillingsmetode
 • Sikre at der også ved virksomhedens valg af leverandører inddrages miljøspørgsmål
 • Ud fra den årlige miljøtekniske gennemgang udvælge relevante miljøbelastninger og minimere disse mest muligt

Bliv kontaktet

Vi kontakter dig, når du har tid.

Skriv dine oplysninger her.

Du kan også kontakte os på tlf. +45 98 28 16 77