Et stærkt samarbejde inden for miljørigtige affaldsløsninger

I containerne rundt omkring hos Hosta glimrer fraktioner af jern og metal. Hver fraktion er delt op og sorteret nøje – det er en del af ansættelsesprocessen, at medarbejderne bliver klædt på til at kunne sortere de enkelte dele. Hver dag sendes mange affaldsrester fra produktionen videre – og takket være højteknologisk affaldsteknologi bliver langt størstedelen af affaldet genanvendt. Materialer, som ellers ville gå tabt, får nyt liv og kan igen bruges til eks. nye produkter og ny energi.

Peder Marlo er kvalitetsansvarlig hos Hosta Industries, og han arbejder hver dag med tematikker som miljø og genanvendelighed:

”Der er blevet væsentligt flere krav til affaldssortering i dag, end der var for 10 år siden. Med de nye lovgivninger, der kommer hele tiden, og med de krav, der er knyttet til CO2-aftryk, så bliver det jo også et konkurrenceparameter at gå forrest – hvis ikke vi er med på det område, så kan vi tabe ordrer på den lange bane”.

Hør mere om forædling og affaldssortering d. 1. marts 2023

Hosta har igennem mange år samarbejdet med Stena Recycling inden for områderne genanvendelse og miljørigtige affaldsløsninger, som fremmer CO2-nedbringelsen. Stena Recycling bidrager også til en værdifuld sparring om lovkrav og regler på området.

Er du interesseret i at høre mere om forædling, korrekt sortering af jern og metal samt genanvendelsesmuligheder? Så skulle du tage at melde dig til vores inspirationsdag onsdag d. 1. marts i Hjallerup, hvor bl.a. Stena Recycling vil holde oplæg om deres erfaringer på området.

Tilmeldingen sker lige her – og det er helt gratis at deltage:

Netværksarrangement med “løven” Jacob Risgaard | Hosta Industries (nemtilmeld.dk)