Hosta gearer op med tocifret millioninvestering, fokus på partnerskaber og Toyota-kvalitet

20/06-2017

Sommerferien venter lige om hjørnet, og som så mange andre benytter vi lejligheden til at gøre status på foråret. Vi har brugt de seneste måneder på at ruste organisationen til yderligere vækst for dermed bedre at kunne imødekomme kundernes krav.

Hvad er vigtigt for kunden?
Mange virksomheder oplever, uanset branche, at kunderne i stigende grad har fokus på højere kvalitet, fleksibilitet og effektivitet.

Som underleverandør skal vi konstant sikre kvaliteten af mange nye og forskelligartede produkter for vores kunder – og samtidig kunne tilbyde kortere leveringstider. Det kræver fleksibilitet, omstillingsparathed og en god portion forståelse for kundens behov. Vi ønsker nemlig at tilbyde den kundetilpassede løsning, hvor vi kan byde ind med vores sparring og ekspertise gennem hele processen inden for metalbearbejdning.

Derfor beskriver vores strategi også blandt andet kvalitet, leveringstid og kompetenceudvikling som nogle af de vigtigste fokusområder for os i årene frem. Det er vores målrettede indsats på de områder, der skal bevirke, at vi kan imødekomme kundernes krav.

Halvering af reklamationer gennem partnerskab med Toyota
I samarbejde med Toyota har vi implementeret deres leverandørprogram inden for kvalitet. De er vores sparringspartner i processen med forbedringsinitiativer og hjælper os til at blive endnu bedre til at opsamle og bruge data/viden fra medarbejderne i de forskellige afdelinger.

Succeskriteriet for dette arbejde er en årlig halvering af interne afvigelser og eksterne reklamationer. Vi har opbygget et dataindsamlingssystem baseret på informationer fra afdelingerne og medarbejderne med fokus på de afvigelser, der er fundet internt på fabrikken mellem afdelingerne, og som ikke er sendt videre til kunden.  Afvigelserne arbejder vi efterfølgende med, så de bliver løst, før de når at udvikle sig til reklamationer.

Hele vores kvalitetssystem og arbejdet med afvigelser gennemgår altså en proces, der skal skabe merværdi, både for kunden og for Hosta. I løbet af 2016 nåede vi målet med en halvering af reklamationer på et år. Slutmålet er nul reklamationer, for vi er ikke bange for at sætte barren højt!

Millioninvesteringer skaber basis for yderligere samarbejde

Det seneste år har vi investeret et tocifret millionbeløb for at sikre, at vi har kapaciteten og kompetencerne til at vokse sammen med vores kunder. Vi har investeret i de nyeste maskiner på markedet og arbejdet fokuseret med kompetenceudvikling af vores medarbejdere, og vores nyindkøbte bygninger åbner nye muligheder for rammeaftaler og montageopgaver. Dermed kan vi i endnu højere grad være en fast samarbejdspartner for vores kunder gennem hele værdikæden.

Vi glæder os til at arbejde videre med de forskellige udviklingsområder og er overbeviste om, at vores kunder og leverandører får stor glæde af den indsats, vi gør, og de nye muligheder, vi kan tilbyde.

 

Nyt i organisationen
Nye tiltag præger også vores interne organisation, hvor regnskabschef Trine K. Christensen er blevet økonomichef med det overordnede ansvar for Hostas økonomi. Derudover har vi ansat Jacob Overby som Area Sales Manager pr. 1. juni med ansvaret for at videreudvikle salget til såvel nye som eksisterende kunder. Vi er glade for, at have fået Jacob om bord, og sammen med resten af salgsorganisationen skal han sikre et fortsat godt samarbejde med vores nuværende kunder, men også opdyrke nye, spændende projekter.

Med disse ord ønsker vi alle en rigtig god sommer. Vi holder ferielukket i uge 29, 30 og 31, men er klar til at modtage jeres henvendelser igen den 7. august. Relevante kontaktpersoner og direkte kontaktoplysninger fremgår af hjemmesiden her.