Hvad er jeres visioner for virksomhedens fremtid?

01-02-2016

Orla Mosevang startede Hosta Industries i 1973 i et lejet lokale i en mindre nordjysk by. I dag råder virksomheden over 13.000 m2 produktionslokaler i industrikvarteret i Hjallerup, Nordjylland. Hosta Industries er førende underleverandør til metalindustrien i både ind- og udland. Virksomheden har siden sin start i 1973 udviklet sig hastigt og fremstår i dag som en moderne og velkonsolideret virksomhed.

Fra Hosta Industries så dagens lys, har virksomheden bestræbt sig på at levere det bedst mulige produkt til kunden. Denne målsætning har altid gennemsyret virksomheden, hvor der er et konstant fokus på, at teamet altid vil yde deres bedste for at levere den gode kvalitet, der kendetegner Hosta Industries. I dag ledes virksomheden af Christian og Søren Mosevang. Vi har stillet dem et par spørgsmål omkring livet som ledere, og hvordan det fungerer i praksis at være brødre og sparringspartnere i en stor industrivirksomhed.

Hvad er jeres visioner for virksomhedens fremtid?

Christian: “Vi har sat en strategi om vækst og har derfor investeret massivt i kapacitet samt nye teknikker hen over finanskrisen og er kommet betydeligt stærkere ud af det i forhold til andre konkurrenter. Vi tror virkelig på, at vi har en berettigelse og et produkt der gør vores kunder mere konkurrencedygtige, hvor det er med til at styrke vores position på markedet.” Søren: “Om ti år er vi til stede på nærmarkeder som Norge, Sverige og Tyskland. Gerne i et langt større omfang end vi er i dag. For os handler visioner om udvikling og konstant fokus på, at Hosta Industries genkendes for kvalitet på det internationale marked såvel som det danske. Vi skyr ikke væk fra en udfordring – heller ikke på tværs af grænserne.”

I har lagt en ny strategi for dagen – hvad indebærer den for virksomheden som helhed?

Søren: “Vores vækst over de seneste år koster – også idet at der skal opbygges en organisation. Dette er for at imødekomme den stabile vækst, der har præget virksomheden de seneste år. Vi er i gang med at opbygge en bedre support-organisation og det anerkender vi selvfølgelig, at det kommer til at koste på bundlinjen i et stykke tid. Christian: “Der er beslutninger, der helt elementært skal træffes for at kunne have fremtiden for øje. Det er et kærkomment ordsprog hos os, at man skal investere i fremtiden, før man kan forvente, at den giver et afkast. Der skal sås et frø, før man kan høste. Netop derfor har en detaljeret og langtidssigtet strategi været en nødvendighed for vores organisation – fordi vi altid tænker, hvor vi er om 5, 10 eller 15 år, eller hvor vi gerne vil være.”

Hvordan fungerer det at være brødre og samtidig partnere om en virksomhed som Hosta Industries?

Christian: “Fordelen ved, at man er brødre, er klart, at man om nogen kender hinandens styrker og svagheder. Vi er altid på arbejde og har ofte en dialog om problemstillinger, hen over spisebordet til familiesammenkomster. Selv om det kan være en udfordring, har det selvfølgelig langt flere fordele end ulemper, at vi kender hinanden så godt, som vi gør. Sådan skal det også være.” Søren: “Det er ikke givet, at vi altid er enige, men det handler om kompromis og hele tiden at kunne se vores fælles vision. Det er her, vi kan mærke det familiære – at vi har et drive og en styrke, der uigenkendeligt ligner hinanden. Vi er vokset op med Hosta Industries, og det er en stor del af vores DNA. Derfor har vi som brødre tilfælles, at vi nu og i fremtiden altid vil agere efter virksomhedens og hinandens bedste. Det er et aspekt, der ligger til grund for den gensidige respekt og evige forståelse for den andens arbejde – det er ikke en hindring, at vi er brødre, det er vores styrke.”