Mangel på arbejdskraft – fremtidens udfordring

14/12-2017

Mangel på kvalificeret arbejdskraft og for få unge, der vælger en erhvervsuddannelse, er udfordringer, mange brancher i Danmark står overfor. Samtidig vælger mange medarbejdere fra Østeuropa at flytte hjem igen, fordi vilkårene forbedres i deres hjemlande, hvilket øger manglen på arbejdskraft yderligere. Som underleverandør, der varetager mange forskellige processer og har medarbejdere med mange forskellige kompetencer, er uddannelse og kompetenceudvikling et vigtigt fokusområde for os hos Hosta Industries. Teknologi og automatisering tager os kun et vist stykke – det er de dygtige medarbejdere, der sikrer den høje kvalitet og den gode løsning for kunden. Men hvordan agerer vi så i forhold til det?

 

Arbejdskraft og kompetenceudvikling på dagsordenen
Arbejdskraft og kompetenceudvikling er allerede på den politiske dagsorden, hvilket gennem trepartsaftalen udmønter sig i forbedrede muligheder for virksomheder for at sende deres medarbejdere på kurser samt et kvalitetsløft på efteruddannelsesområdet.
Hos Hosta Industries er kompetenceudvikling et strategisk fokusområde for at sikre medarbejderfastholdelse og en kvalificeret medarbejderstab, der kan møde kundernes høje krav til kvalitet, og her har vi opbygget et godt og frugtbart samarbejde med både kommune og jobcenter. Vi fokuserer på at bevare de kvalitetsmæssige kompetencer i huset for at højne niveauet og gøre det let for vores kunder at vælge os som deres stabile underleverandør.
Med nyvalgte regionsråds- og kommunalpolitikere bliver det spændende at følge, hvilke ramme de sætter for at sikre et godt samarbejde omkring kvalificeret arbejdskraft og dermed vores konkurrencedygtighed.

 

Produktionen flyttes hjem – nye muligheder
Mangel på arbejdskraft er ikke kun en udfordring i Danmark, men også i udlandet, og det gør outsourcing til blandt andet Østeuropa mindre profitabel end tidligere. Vi oplever, at danske producenter i stigende grad trækker produktionen hjem til Danmark. Det repræsenterer dog ikke kun problemer, men også nye muligheder.

Et godt eksempel er en ny kunde, der havde udfordringer med kvalitet og leveringssikkerhed fra deres leverandør i Østeuropa. Man ønskede at højne kvaliteten og opnå stabile leverancer. Vi kunne i første omgang ikke konkurrere på pris, men efter en grundig gennemgang af produkternes komponenter og en udforskning af automatiseringsmulighederne kunne vi matche kundens forventninger – både på kvalitet, leveringssikkerhed og pris. Kunden fik efterfølgende mulighed for at tilbyde produkterne til en stor bilproducent, vores leverancer blev testet og godkendt i både Tyskland og Japan, og nu har kunden indgået et unikt samarbejde, hvor kvalitet og sikkerhed går forud for alt andet.

 

Videnssamarbejder skaber værdi – også på den lange bane
Det er vigtigt, at der i fremtiden knyttes endnu tættere bånd mellem erhvervslivet på den ene side og erhvervsskolerne, universiteterne og folkeskolerne på den anden. I september samarbejdede vi med AAU Racing om et arrangement for medarbejdere, studerende fra en lang række uddannelsesinstitutioner og repræsentanter fra blandt andet Dansk Industri og kommune. Fokus var på samarbejde og dialog med henblik på at skabe endnu tættere bånd.

Derudover har vi etableret samarbejde med UCN, AAU og andre uddannelsesinstitutioner omkring eksempelvis praktikperioder og projektsamarbejder, og vores oplevelse er, at det skaber stor værdi, både for os og for de studerende. Næste skridt er at fokusere endnu mere på samarbejdet med folkeskolerne, så vi kan sikre kvalificeret arbejdskraft på den lange bane og være med til at skabe fokus på de mange spændende muligheder, der findes inden for de erhvervsfaglige uddannelser.

Mange nyheder i vente i 2018
Det nye år byder, udover mange nye, spændende produktionsmæssige tiltag, også på nyt i forhold til vores image. Her er et lille smugkig – vi glæder os til at vise mere i begyndelsen af 2018.