Nyhedsbrev. Fokus på vækst og optimering – hos os og vores kunder

11-01-2017

Først og fremmest vil vi hos Hosta Industries ønske dig et godt og lykkebringende nytår – vi håber, du har haft en dejlig juleferie! Vi vil benytte lejligheden til at runde 2016 af og fortælle lidt om, hvad det nye år bringer.

2016 bød for Hosta Industries på yderligere vækst og spændende investeringer, der ruster os til fremtiden. Vi er klar til at møde kundernes krav, der er kendetegnet ved en stigende kompleksitet i opgaverne og efterspørgsel efter assistance til flere faser af værdikæden.

Disruption vendes til optimering og udvikling
”Disruption” har i 2016 været et buzzword i industrien. Det kan oversættes med noget i retning af ”hastig innovation fra uventet kant” og opfattes af mange som en fare, der medfører tabte markedsandele. Men disruption medfører også nye muligheder, hvis man formår at orientere sig i forhold til den teknologiske udvikling og den nye virkelighed.

Det kan være svært at forholde sig til en helt ny virkelighed natten over, men man behøver ikke vende hele virksomheden på hovedet. Man kan starte i det små ved at se på de metoder, man bruger til fremstilling i dag. Er der andre processer, der kan gøre et eksisterende produkt bedre, hurtigere, billigere? Eller kan produktet opfylde kundernes behov bedre og stille virksomheden stærkere i morgen? Er der behov for nye mate-rialer, nye kvaliteter, nye fremstillingsmetoder eller noget helt andet? Vi har solid erfaring med at hjælpe vores kunder til at udvikle og/eller optimere deres produkter.

Investering i fremtiden
Udvikling af nye processer og optimering af produkter – for både os selv og vores kunder – skal desuden sikres ved yderligere teknologisk udvikling af vores maskinpark. Mantraet ”work smarter, not harder” skal gennemsyre vores måde at arbejde på – i forhold til både processer og teknologi.

Vi oplevede den nyeste udvikling inden for pladebearbejdning, da vi besøgte EuroBLECH-messen i Hannover i oktober, og vi har nu investeret i en ny fiberlaser, Bystronic Bystar 10 kW, der i skrivende stund installeres i vores pladeafdeling. Den nye fiberlaser giver mulighed for at skære plader bedre, hurtigere og billigere. Med de stigende stålpriser er det vigtigt at fokusere på optimering, så vi udnytter materialet bedst muligt og effektiviserer i forhold til bearbejdningen.

Som totalleverandør mærker vi en stigende efterspørgsel efter assistance til flere faser af vores kunders værdikæde – blandt andet montage, lager m.v. Derfor har vi investeret i en nærtliggende lager- og produktionshal, der giver os knap 2.300 m2 mere, så vi fra marts i år råder over et produktionsareal på i alt 15.300 m2.

Kompetenceudvikling er altafgørende
Dansk Industri har tidligere skrevet, at de rette kompetencer hos medarbejderne er afgørende for, om danske virksomheder kan håndtere og udnytte de nye teknologier. Vi ville ikke være, hvor vi er i dag, uden en kompetent medarbejderstab, og vi ved, hvor vigtigt det er at sikre konstant udvikling af vores kompetencer. Vi har derfor det seneste kvartal brugt en del ressourcer på kompetenceudvikling, og vi vil også fremover have fuld fokus på dette område. Det er simpelthen nødvendigt for os at følge med på den front – ikke blot i forhold til vores kunders krav omkring kvalitet og bearbejdning, men også for at kunne motivere og fastholde medarbejderne, hvis faglige udvikling er et centralt parameter til bevarelse af arbejdsglæden.

Sikring af kompetencer er også på dagsordenen, når vi sidst i januar deltager på Industrisamarbejdets stand til ”DM i Skills”. Formålet er at sikre, at endnu flere motiverede og dygtige unge mennesker vælger en erhvervsuddannelse – for vores vedkommende gerne inden for indu-strien.

Vi ser altså frem til et 2017, der byder på en lang række spændende udfordringer. Vores mål er at være din kompetente partner i hele værdikæden fra idé, udvikling og optimering over produktion til montage og lagerføring.