Rekruttering af fremtidens medarbejdere

Siden etableringen i 1973 har Hosta Industries positioneret sig som en af metalindustriens førende leverandører herhjemme og i udlandet. Hver dag sendes emner i stål afsted fra Hjallerup, til kunder i Danmark og Europa.

Tre til fire gange om året får Hosta Industries besøg af det, der meget vel kan være fremtidige medarbejdere. For fire år siden adopterede virksomheden en folkeskoleklasse i Hjallerup. Formålet med adoptionen er at koble skolearbejde med et indblik i fremtids- og uddannelsesmulighederne i en stor industrivirksomhed, og for Hostas vedkommende – et langsigtet ønske om også i fremtiden at kunne tiltrække kvalificerede medarbejdere.

Verden set fra en 4. klasse elevs perspektiv kan sige meget om morgendagens medarbejdere, mener direktør Christian Mosevang. »Der er altid nogle af drengene, der spørger om teknik og den slags – hvor hurtigt kan den køre, hvad koster det, hvor meget tjener I og i den dur. Sidst klassen var på besøg var der en af de mere stille eftertænksomme piger, der spurgte, ”det der I laver, forurener det ikke ret meget?« Bæredygtig ansvarlighed vil sandsynligvis være en af de ting, hun lægger vægt på, når hun engang skal vælge arbejdsplads.«

CO2 regnskab og klimapolitik er ikke nødvendigvis det første en ny medarbejder spørger ind til. Ikke endnu. Men det kommer, spår Christian. »Bæredygtighed fylder mere og mere. Det forholder vi os til hver dag, men det er også et tema, vi skal forholde os til set i et medarbejderperspektiv, så vi sikrer, at medarbejdere også vil finde os relevante som arbejdsplads i fremtiden.
Hidtil er det de økonomiske briller, der har været styrende for mange bæredygtige tiltag. F.eks. reduceret strømforbrug, for at nå en besparelse. Inden længe vil økonomi ryge længere ned på listen. Så vil bæredygtighed komme først.«

Lokal arbejdskraft
De færreste kunder hos Hosta Industries er lokale. Det er virksomheder i resten af Danmark og Europa, der får produceret færdige kundeemner i stål eller dele, der skal indgå i videre forarbejdning. Til gengæld er størstedelen af de ansatte lokale.

Seks af de nuværende 74 ansatte er lærlinge. Målet er at lærlinge skal udgøre ti procent af den samlede medarbejderstab. »Vi kan ikke stå og råbe på sidelinjen, hvis vi ikke selv er klar til at tage en del af ansvaret,” siger Christian. At tage ansvar indebærer også at tage ansvar for, at de unge rent faktisk får en ordentlig uddannelse, og at de føler sig som en del af fællesskabet. Der skal være en klar plan og lærlinge skal udfordres undervejs i uddannelsen.

Ingen har større indsigt i optimeringsmuligheder, end de medarbejdere, der betjener maskiner og anlæg. Derfor bliver der lyttet til medarbejderne i den pågældende del af produktionen, når der skal investere i nye maskiner i en afdeling. »Unge mennesker er videbegærlige og undersøgende. De følger med i hvad man gør andre steder, og er ajour med ny teknologi. Så vi lytter. Ønskerne skal selvfølgelig være realistiske og maskinerne skal passe til Hosta, men ny teknologi er et konkurrenceparameter, der både skal effektivisere produktionen løbende og gøre os attraktive som læreplads og arbejdsplads.«