Samfundsansvar

Det er en fundamental del af Hosta Industries at vise ansvar overfor det omkringliggende samfund, miljøet og menneskene. Det gør vi ved at arbejde med sociale, miljømæssige og medarbejderrelaterede områder – hvor vi kan koble forretningen med social ansvarlighed. Det gør vi blandt andet ved at arbejde med bæredygtighed, vi tager socialt ansvar i form af samarbejde med kommuner og andre instanser, der arbejder med udsatte grupper, og vi er involverede både i det lokale foreningsliv, men også i forskellige godgørende formål.

Hosta Industries ønsker at være med til at tage ansvar for, at også udsatte grupper i samfundet får en mulighed for at blive en del af det danske arbejdsmarked. Derfor arbejder vi blandt andet sammen med:

  • De lokale jobcentre, hvor vi tilbyder praktik til borgere, der gerne vil afprøve deres kompetencer inden for produktion eller har brug for særlig hjælp til at komme ind på arbejdsmarkedet
  • Samarbejde med kommuner om forskellige uddannelsesprojekter med henblik på at opkvalificere ledige borgere til job inden for industrien
  • Mentorordninger for at sikre fastholdelse og tilknytning til arbejdsmarkedet

Hosta Industries ønsker at være en attraktiv arbejdsplads og tage ansvar for, at vores medarbejdere udvikler sig fagligt – såvel i relation til vores egen forretning som i forhold til deres egen værdi på arbejdsmarkedet. Vi investerer derfor ressourcer i at videreudvikle vores medarbejdere både ved yderligere uddannelse, kurser og intern oplæring.

Arbejdsmiljø er et væsentligt fokusområde for os, hvilket vi blandt andet sikrer via OHSAS 18001.

Vi har et samfundsansvar for at sikre, at der også i fremtiden er kvalificeret arbejdskraft inden for vores felt. Det gør vi gennem uddannelse, kompetenceudvikling samt samarbejde med en række uddannelsesinstitutioner.

Hosta Industries har kontinuerligt lærlinge inden for følgende fagområder; industritekniker, klejnsmed og værktøjsmager, hvor vi fokuserer på, at lærlingene bliver en del af arbejdspladsen på samme vilkår som de øvrige medarbejdere. Vi har et ansvar for at kvalificere vores lærlinge så meget som muligt, således de står stærkest muligt på arbejdsmarkedet. Derfor arbejder vi med uddannelsesplaner og struktureret opfølgning på læringsmål, ligesom vi sikrer, at lærlingene kommer hele vejen rundt i produktionen og på den måde får en solid viden omkring virksomhedens værdikæde.

Læs mere om at være lærling hos Hosta Industries her

Vores ISO 14001 certificering vidner om, at vi fokuserer på at sikre miljøet i den måde, vi driver virksomhed på. Vi fokuserer på genanvendelighed og på at benytte de mest miljørigtige metoder såvel i produktion som administration.

For Hosta Industries A/S er lokal tilstedeværelse meget vigtig, og vi er glade for at kunne give noget videre. Vi bakker bredt op om foreningslivet i kommunen og viser vores støtte, hvor vi kan.
Derfor støtter vi blandt andet:
Cykelnerven, Danmarks hårdeste velgørenhedsevent, som hvert år indtager de hårdeste etaper fra Tour de France for at samle penge ind til et godt formål, nemlig Scleroseforeningen.
• Hjallerups Idrætsforenings håndboldafdeling, hvor vi sponsorerer tøj til U14 pigeafdelingen og herreafdelingens 1. og 2. hold.
• 24 Timer i Hjallerup – en organisation, der samler penge ind til Julemærkehjemmet i Hobro. Her bliver der i den gode sags tjeneste svømmet, cyklet, løbet mv. uafbrudt i 24 timer. Hosta Industries A/S er godt repræsenteret gennem medarbejdere, som bidrager til det gode formål
AAU Racing, som er en gruppe studerende fra Aalborg Universitet, der samarbejder på tværs af flere uddannelser omkring konstruktion og fremstilling af en racerbil. Teamet deltager blandt andet i racerløb for studerende i Danmark, Tyskland og England. Hosta Industries A/S bakker op med vores kompetencer indenfor fremstilling og giver derved de studerende mulighed for at teste nye metoder og teknologier i deres projekt.

Bliv kontaktet

Vi kontakter dig, når du har tid.

Skriv dine oplysninger her.

Du kan også kontakte os på tlf. +45 98 28 16 77