da
Kontakt

Samtykkeerklæring i forbindelse med oprettelse af ansøgning og CV

 

Der gives hermed samtykke til, at den indtastede information samt de indsendte/vedhæftede dokumenter må registreres og anvendes til rekrutteringsformål.

Samtykkeerklæringen ved ansøgning er 100% frivillig. Kun personer, som har accepteret samtykkeerklæringen, kommer dog i betragtning til jobs, da øvrige henvendelser ikke bliver modtaget.

Introduktion
Denne samtykkeerklæring gælder for de personlige data, du registrerer, når du sender dit CV og eventuel ansøgning. De personlige data, du registrerer via vores formular videresendes uden lagring direkte til vores HR-afdeling og bliver til enhver tid behandlet i overensstemmelse med dansk lovgivning. Samtykkeerklæring omhandler de data, der bliver indsamlet af Hosta Industries, når du tilsender dine oplysninger, måden de bliver behandlet på, formålet med dette, information om hvem dine personlige data videregives til samt anden relevant information, som gør det muligt for dig at beskytte dine oplysninger.

Formålet med behandling af personlige data
Hosta Industries benytter dine personlige data til at vurdere dine kvalifikationer i forhold til ledige jobs ved Hosta Industries.

Hvem har adgang til dine personlige data?
Det er kun betroede medarbejdere i vores HR-afdeling, samt de medarbejdere, der er involveret i den individuelle rekruttering i de den respektive afdeling i Hosta Industries, der har adgang til dine personlige data, så de kan behandle dine data i overensstemmelse med formålene beskrevet ovenfor. Dine personlige data vil blive behandlet strengt fortroligt og videregives ikke til tredjemand udenfor Hosta Industries.

Hvilke data behandles?
Din registrering af CV og ansøgning kræver, at du videregiver nogle personlige data. Vi skal bruge dit navn, telefonnummer og din e-mailadresse. Hosta Industries bruger derudover oplysninger om bopæl, oplysninger i dit CV/ansøgning herunder tidligere ansættelsesforhold og andre almindelige personoplysninger til at vurdere dig ift. til relevante stillinger. Dog er det vigtigt at pointere, at Hosta Industries aldrig vil rette henvendelse til referencer m.v. eller videregive dine oplysninger til en tredjepart uden dit eksplicitte samtykke.

Hosta Industries vil aldrig bede om at modtage følsomme oplysninger, men hvis du selv vælger at inkludere disse, er disse også inkluderet i dette samtykke.

Hvor længe gemmes data?
Når du har accepteret denne erklæring og tilsendt persondata til Hosta Industries, gemmer vi dine oplysninger i op til seks måneder. Efter seks måneder bliver dine registreredes oplysninger slettet. Såfremt vi ønsker at opbevare dine oplysninger herefter vil du modtage en mail om, hvorvidt du vil give dit samtykke til, at Hosta Industries fortsat opbevarer dine oplysninger. Hvis du ønsker at søge en specifik stilling skal du altid søge igen.

Redigering af dine personlige data samt tilbagekaldelse
I henhold til persondataforordningen har du som registreret ret til at rette og slette personoplysninger, som Hosta Industries ligger inde med. Ønsker du at rette eller slette dine oplysninger, skal du blot kontakte Hosta Industries’ HR-afdeling skriftligt på job@hosta.dk. Dine oplysninger vil blive rettet eller slettet hurtigst muligt og du vil modtage en bekræftelse per mail, når disse oplysninger er ændret.

I henhold til persondataforordningen skal Hosta Industries underrette den relevante tilsynsmyndighed indenfor 72 timer, hvis der sker et brist i sikkerhedsniveauet omkring opbevaringen af personoplysninger. I tilfælde hvor et brud i sikkerheden resulterer i en risiko for indgreb i den registreredes rettigheder og frihed, skal Hosta Industries underrette den registrerede.

Skulle du mod forventning have oplevelsen af, at vi har registreret urigtige oplysninger eller ikke har behandlet dine data korrekt, bedes du kontakte os. Ligeledes er det vores pligt at oplyse, at du kan indgive din klage til Datatilsynet.