Stansning

Stansningsprocessen er en af hjørnestenene hos Hosta Industries. Vi bygger på mange års erfaring og har løbende udviklet vores ekspertise på området. Derfor kan vi i dag tilbyde et væld af muligheder inden for både revolverstansning, automatiseret stansning og excenterstansning til dig som kunde.

Stansning er typisk den proces, man vælger, når volumen på produktet er så stor, at det er interessant at effektivisere. Det betyder, at stansede emner som oftest har lave enhedsomkostninger. Ved stanseprocessen er det muligt at fremstille selv de mest komplicerede emner, og det er derfor et godt alternativ til laserskæring af plade. Vi kan derfor også anbefale, at du læser mere om laserskæring af plade.

Vi rådgiver dig gerne, så du kan få den optimale løsning til dit produkt.

En automatisk proces gør det muligt at indstille stansemaskinen til yderligere bearbejdning, så man kan opnå et mere færdigt emne ud af processen. Automatiseret stansning er ideel ved en højere volumen. Her er en høj ensartethed, lavere enhedsomkostninger og højt output.

Læs mere om automatiseret stansning

Excenterstansning, eller stansning med manuel fremføring, giver også god mulighed for et højt output og lave enhedsomkostninger. Mulighederne er stort set de samme som med automatisk fremføring, og man kan, ved hjælp af et følgesnitsværktøj, indbygge flere processer. Ved excenterstansning med manuel fremføring er der typisk tale om mindre volumen på enten emner eller materialeforbrug, ligesom værktøjsinvesteringerne er lavere.

Læs mere om excenterstansning

Revolverstansning sker ved en CNC-styret maskine, der er udstyret med en række værktøjer, som hver udfører en bestemt stanseopgave. Værktøjerne i revolverstanseren er fleksible og kan indstilles, så emnerne bliver stanset efter kundens specifikationer; nemt og hurtigt.

Læs mere om revolverstansning

Bliv kontaktet

Vi kontakter dig, når du har tid.

Skriv dine oplysninger her.

Du kan også kontakte os på tlf. +45 98 28 16 77